Rezultatele protocolului semnat de WWF-Romania cu Ministerul Apelor si Padurilor

Avem si primele rezultate ale protocolului semnat de WWF-Romania cu Ministerul Apelor si Padurilor

În 2011, WWF a adus pentru prima dată în rândul opiniei publice problematica pădurilor virgine și cvasivirgine din România.

De atunci încoace ne-am implicat activ în toate demersurile necesare protejării acestor ecoisteme rare, unice în Europa și chiar în lume. Astfel am contribuit la elaborarea unui cadru legislativ adecvat nevoilor de conservare a acestor păduri, dar am desfășurat o activitate intensă de identificare și cartare a acestor ecosisteme deosebit de valoroase în vederea conservării lor, conform legislației în vigoare.

Tot în scopul conservării acestor păduri unice, în septembrie 2018, WWF a semnat un protocol de colaborare cu Ministerul Apelor și Pădurilor din care suntem astăzi în masură să anunțăm o serie de rezultate:

 • Pentru prima dată în România, WWF a elaborat o bază de date GIS cu pădurile incluse deja în Catalogul național al pădurilor virgine și cvasivirgine din România. Aceasta bază de date prezintă tuturor celor interesați poziția efectivă pe hartă a acestor păduri, în vederea conservării lor. O astfel de postare poate fi urmărită și pe site-ul www.lemncontrolat.ro;
 • Au fost finalizate consultări publice comune între WWF și Gărzile Forestiere în 24 de judete privind pădurile virgine identificate până acum de diferiți factori interesați în vederea centralizării informațiilor la nivelul gărzilor forestiere pentru a putea fi pretejate la avizarea lucrărilor silvice. În cadrul acestor consultări au participat peste 80 de specialiști din rândul administratorilor de păduri, arii protejate, autorități, ONG-uri, instituții de învățământ de profil etc.;
 • Până în prezent WWF a identificat peste 45.000 ha de păduri virgine și cvasivirgine la nivel național și a evaluat peste 300.000 ha de pădure.

Situatia în prezent

 • Peste 21.000 ha păduri virgine sunt incluse în Catalogul Național;
 • Alte 17.000 ha sunt incluse în Patrimoniul mondial UNESCO (diferența până la 24.000 sunt deja și în Catalogul National);
 • Peste 4.000 ha sunt avizate și vor intra în Catalogul Național în perioada următoare;
 • Alte 23.000 ha identificate de WWF sunt în diferite faze de avizare din care 10.000 sunt in regim de protecție strictă din alte considerente.

Deci în total, peste 52.000 ha de păduri virgine și cvasivirgine identificate sunt incluse deja în regim de protecție strictă.

Conform datelor publicate de IFN, în România sunt în prezent circa 84.000 ha de păduri virgine și cvasivirgine iar păduri peste 140 ani sunt doar 195.000 ha.

Tot în vederea implementării unui proces eficient și coerent de conservare a pădurilor virgine, WWF a susținut un proces de instruire a peste 80 de persoane din rândul factorilor de decizie: reprezentanți ai autorității, administratori de arii protejate, administratori forestieri.

Padurile virgine din România sunt un bun al întregii Europe

În prezent, în eforturile de conservare a pădurilor virgine din Romania întâmpinăm o serie de probleme legate în special de sistemul de compensații acordat deținătorilor de păduri virgine sau cvasivirgine.

Astfel :

 • O serie de proprietari, care nu au amenajamente silvice nu pot beneficia de aceste compensații chiar dacă legea le permite celor care dețin proprietați cu suprafețe de sub 10 ha să nu întocmească amenajamente;
 • Unitațile admnistrativ teritoriale care dețin în proprietate astfel de păduri nu primesc plăți compensatorii;
 • Proprietarii care au acceptat introducerea pădurilor virgine deținute în Catalogul Național nu beneficiază de plăți compensatorii până nu își modifică și amenajamentul silvic, fiind necesare eforturi financiare suplimentare;
 • Deși aceste păduri reprezintă un bun al întregii comunități europene, conservarea lor, cel putin deocamdată, este susținută prin eforturile proprietarilor sau de la bugetul de stat.