Print Friendly, PDF & Email

Rezultatele protocolului semnat cu autoritatile

Protocol paduri virgine

Avem si primele rezultate ale protocolului semnat de WWF-Romania cu Ministerul Apelor si Padurilor.

În 2011, WWF a adus pentru prima dată în rândul opiniei publice problematica pădurilor virgine și cvasivirgine din România.

De atunci încoace ne-am implicat activ în toate demersurile necesare protejării acestor ecositeme rare, unice în Europa și chiar în lume. Astfel am contribuit la elaborarea unui cadru legislativ adecvat nevoilor de conservare a acestor păduri, dar am desfășurat o activitate intensă de identificare și cartare a acestor ecosisteme deosebit de valoroase în vederea conservării lor, conform legislației în vigoare.

Tot în scopul conservării acestor păduri unice, în septembrie 2018, WWF a semnat un protocol de colaborare cu Ministerul Apelor și Pădurilor din care suntem astăzi în masură să anunțăm o serie de rezultate:

  • Pentru prima dată în România, WWF a elaborat o bază de date GIS cu pădurile incluse deja în Catalogul național al pădurilor virgine și cvasivirgine din România. Aceasta bază de date prezintă tuturor celor interesați poziția efectivă pe hartă a acestor păduri, în vederea conservării lor. O astfel de postare poate fi urmărită și pe site-ul www.lemncontrolat.ro;
  • Au fost finalizate consultări publice comune între WWF și Gărzile Forestiere în 24 de judete privind pădurile virgine identificate până acum de diferiți factori interesați în vederea centralizării informațiilor la nivelul gărzilor forestiere pentru a putea fi pretejate la avizarea lucrărilor silvice. În cadrul acestor consultări au participat peste 80 de specialiști din rândul administratorilor de păduri, arii protejate, autorități, ONG-uri, instituții de învățământ de profil etc.;
  • Totodată ne-am implicat în asigurarea unui proces transparent și participativ pentru finanțarea cu bani publici, a identificării și cartografierii pădurilor virgine din România si includrerea acestora in Catalogul Național al Pădurilor Virgine și vasivirgine.

Până în prezent, WWF a identificat peste 60.000 ha de păduri virgine și cvasivirgine la nivel național și a evaluat peste 600.000 ha de pădure.

Catalogul Național include acum peste 63.000 ha păduri virgine.

Tot în vederea implementării unui proces eficient și coerent de conservare a pădurilor virgine, WWF a susținut un proces de instruire a peste 80 de persoane din rândul factorilor de decizie: reprezentanți ai autorității, administratori de arii protejate, administratori forestieri.

Padurile virgine din România sunt un bun al întregii Europe

În prezent, în eforturile de conservare a pădurilor virgine din Romania întâmpinăm o serie de probleme legate în special de sistemul de compensații acordat deținătorilor de păduri virgine sau cvasivirgine.

Astfel :

  • O serie de proprietari, care nu au amenajamente silvice nu pot beneficia de aceste compensații chiar dacă legea le permite celor care dețin proprietați cu suprafețe de sub 10 ha să nu întocmească amenajamente;
  • Unitațile admnistrativ teritoriale care dețin în proprietate astfel de păduri nu primesc plăți compensatorii;
  • Proprietarii care au acceptat introducerea pădurilor virgine deținute în Catalogul Național nu beneficiază de plăți compensatorii până nu își modifică și amenajamentul silvic, fiind necesare eforturi financiare suplimentare;
  • Deși aceste păduri reprezintă un bun al întregii comunități europene, conservarea lor, cel putin deocamdată, este susținută prin eforturile proprietarilor sau de la bugetul de stat.