Istoric

Povestea identificării și protejării pădurilor virgine începe încă din anul 1996, când conceptul a apărut pentru prima dată în normele silvice. WWF s-a implicat în acest proces încă din 2011, prin campania „Salvați Pădurile Virgine”.

Istoric paduri virgine in Romania
1986
Conceptul de Păduri Virgine
2000
Normele silvice
2005
Studiul PINMATRA
2010
PVRC
  • Odată cu implementarea standardului FSC, în contextul certificării managementului forestier sustenabil, apare conceptul de PVRC (păduri cu valoare ridicată de conservare)
  • Mii de hectare de păduri sunt protejate voluntar prin intermediul certificării FSC. Din păcate, conservarea este un mecanism voluntar și zonele certificate FSC sunt totuși destul de reduse.
2011
Campania WWF: „Salvați Pădurile Virgine!”
2012
Statutul de protecție strictă
2014
Convenția Carpați
2015
Codul Silvic al Catalogului Național al Pădurilor Virgine și Cvasivirgine
2016
Crearea Catalogului Național al Pădurilor Virgine și Cvasivirgine
2017
Catalogul Național
2019
Prima încercare a autorităților competente de a realiza identificarea unei păduri virgine/cvasivirgine
  • Au fost pre-analizate peste 300.000 ha de păduri virgine potențiale, sub coordonarea autorităților, într-un proces transparent la care au participat peste 80 de factori interesați.
  • A fost organizată o licitație publică pentru identificarea pădurilor virgine/cvasivirgine, la care nu a participat însă nimeni.
  • Procedurile pentru a asigura protecția pădurilor deja identificate avanseaza greu, în principal din cauza lipsei capacității de implementare a autorităților.
2020
Ghidul
2021
Identificarea pădurilor virgine și cvasivirgine continuă

Criteriile si indicatorii de identificare a padurilor virgine si cvasivirgine în România

Definiţie: Pădurea virgină este acea pădure care s-a format şi dezvoltat exclusiv sub acţiunea factorilor naturali şi în care procesele ecosistemice în dinamica lor se produc fără nicio influenţă antropică directă sau indirectă.