Print Friendly, PDF & Email

WWF semneaza un protocol cu MAP pentru finalizarea procesului de identificare a padurilor virgine din România

paduri virgine

WWF România a semnat azi un protocol de colaborare, pe doi ani, cu Ministerul Apelor și Pădurilor (MAP), în vederea întreprinderii demersurilor necesare pentru identificarea, cartarea și înscrierea în Catalogul național al pădurilor virgine și cvasivirgine din România a noi suprafețe de păduri.

„Dacă până în 2011 pădurile virgine nu erau cunoscute, ba din contră, ignorate de toată lumea, astăzi putem spune că s-a înțeles valoarea lor și ne putem implica real pentru a le proteja, pentru noi și generațiile viitoare. Sperăm că protocolul semnat azi să contribuie la finalizarea procesului de identificare și protejare a acestor ecosisteme foarte valoroase, precum și să deschidă calea pentru promovarea celor mai sălbatice păduri din România. Faptul că prin protocol au fost asumate măsuri care implică toți factorii interesați de pădurile virgine ne confirmă încă o dată că acestea reprezintă valori naționale și sunt importante pentru noi toți. Doar împreună – prin colaborarea dintre comunitățile locale, autorități și ONG-uri.”

Ce îsi asuma partile prin acest protocol

Pentru îndeplinirea acestor obiective, WWF ȘI MAP vor organiza consultări la nivelul Gărzilor forestiere, pentru cumularea și analizarea datelor existente privind potențialele păduri virgine și cvasivirgine din România.
MAP va susține acest proces participativ și transparent prin organizarea de consultari publice la nivelul Gărzilor forestiere împreună cu  experți din cadrul WWF România. În cadrul acestor consultari se vor analiza datele existente până în prezent, rezultate în urma activității de identificare a pădurilor virgine/cvasivirgine.

Tot în cadrul protocolului Ministerul Apelor și Pădurilor și-a asumat asigurarea unui proces transparent și participativ care să asigure o alocare cât mai eficientă a fondurilor destinate procesului de identificare și cartare a pădurilor virgine din Romania. În cadrul acestui proces participativ vor lua parte inclusiv experți din cadrul WWF (având cea mai mare expertiză în procesul de identificare și conservare a padurilor virgine).

De asemenea, Ministerul Apelor și Pădurilor va facilita, prin structurile teritoriale, procesul de documentare a datelor necesare constituirii unei baze de date la nivel national  cu toate suprafețele de pădure  incluse în Catalogul naţional al pădurilor virgine și cvasivirgine din România. Ca urmare a acestui protocol, WWF și-a asumat, prin sprijinul autorității, elaborarea acestei bazei de date.

De ce sunt importante padurile virgine?

Pădurile virgine sunt ultimele ecosisteme forestiere în care natura supravieţuieste în forma sa pură, fără a fi afectată semnificativ de intervenția omului. În pădurea virgină trăiesc arbori de toate vârstele, de la sămânța abia încolțită, la cei care au atins limita fiziologică, asemenea unei comunități: copii, părinți și bătrâni care se sprijină reciproc, dând curs unei vieți armonioase și sănătoase. Sub coroanele giganților de peste 500 de ani mișună peste 10.000 de specii de animale.

Ce a facut WWF pentru protejarea padurilor virgine din România

Pentru a proteja pădurile, în 2012, WWF România a pus bazele legislației care urma să protejeze pădurile virgine. În urma implicării a peste 100 000 de membri ai societății civile în campania Salvați pădurile virgine!, un ordin de ministru ce stabilea criteriile de identificare pentru aceste păduri a fost emis, iar pădurile virgine și cvasivirgine au fost pentru prima data incluse intr-o categorie de protecție strictă.

În baza indicatorilor și criteriilor din acest ordin,  până azi, WWF-România a evaluat peste 250.000 de hectare de pădure si a propus spre conservare peste 41.000 de hectare din cele mai valoroase păduri seculare, din 20 de județe ale țării.

Tot prin implicarea WWF și a altor factori interesați a fost finalizat și  ordinul de ministru pentru constituirea Catalogului Național al pădurilor virgine și cvasivirgine din Romania ca instrument official de evidență și gestiune a acestor paduri valoroase.